Iesniegumi, līgumi

Iesniegums par iestāšanos deju skolā (print versija)
nodod aizpildītu administratorei.

Iesniegums par izstāšanos no deju skolas.
Noslēdzot līgumu, rēķini tiek autumātiski sūtīti uz iesniegumā norādīto e-pastu, līdz datumam, kamēr grāmatvedībā nonāk šis iesniegums par līguma pārtraukšanu. Mutiska paziņošana trenerim vai ieraksts wacapā līdz grāmatvedības sistēmai nenonāk. Parakstīts iesniegums derīgs arī atsūtot uz epastu: info@dejuskola.lv

Līgums ar vecākiem par izglītības programmas “Mūsdienu deja – hiphop kultūras deju stili” īstenošanu.
Līgums derīgs Rīgai un Ādažiem, interešu un profesionālas ievirzes programmām 20V un 30V visiem audzēkņiem.  
Līgumā jāpasvītro attiecīgā programma un jāizsvītro liekais.

Līgums ar studējošiem profesionālās kvalifikācijas iegūšanas programmā “Mūsdienu deju repetitors” vai “Mūsdienu deju dejotājs
Līgumu slēdz pati pilngadīgā persona.
Pielikumā: vidējās izglītības attestāts un
profesionālās ievirzes apliecība par 30V vai 20V programmas apgūšanu.

Mūs atbalsta