Programmu saturs

Profesionālās izglītības programma:
HIP-HOP DEJU KOLEKTĪVA REPETITORS“

Profesionālie mācību priekšmetiPārbaudījuma veidsstundasstundasstundas
TeorētiskāsPraktiskāskopā
Hip-hop kultūras deju stili un metodika *1 eksāmens68137205
Kolektīva vadīšanas metodika eksāmens483785
Pedagoģiskā psiholoģija ieskaite161632
Projektu vadība  *2ieskaite161632
Skatuves mākslas pamati  *3ieskaite157085
Dejas improvizācija, kompozīcija un metodikaieskaite157085
Klasiskās dejas pamatiieskaite87280
Staipīšanās (stretching) metodikaieskaite43640
Mūzikas montēšana *4ieskaite16824
Gaismošanas pamati horeogrāfijāieskaite16824
Sabiedrības un cilvēka drošība *5ieskaite16824
Kvalifikācijas prakse  240
Valsts noslēguma pārbaudījums224
Kopā 240 480960

*1 – ietver arī mācību priekšmetu – dejas vēsture un teorija

*2 – ietver arī mācību priekšmetu – pasākumu organizēšana un plānošana

*3 – ietver arī mācību priekšmetus: skatuves kultūra, kultūras vēsture, skatuves kustība, radošums skatuves kustībā

*4 – ietver arī mācību priekšmetus: mūzikas teorija un mūzikas vēsture

*5 – ietver arī mācību priekšmetu – veselības izglītībaProfesionālās izglītības programma:
HIP-HOP DEJOTĀJS

Profesionālie mācību priekšmetiPārbaudījuma veidsstundasstundasstundas
TeorētiskāsPraktiskāskopā
Hip-hop kultūras deju stili *1 eksāmens68137205
Laikmetīgā deja ieskaite157085
Populārās un klubu dejas ieskaite161632
Projektu vadība  *2 ieskaite161632
Skatuves mākslas pamati  *3ieskaite157085
Dejas improvizācija un kompozīcijaieskaite157085
Klasiskās dejas pamatiieskaite87280
Staipīšanās (stretching) metodikaieskaite43640
Mūzikas montēšana *4ieskaite16824
Gaismošanas pamati horeogrāfijāieskaite16824
Sabiedrības un cilvēka drošība *5ieskaite16824
Kvalifikācijas prakse  240
Valsts noslēguma pārbaudījums224
Kopā207 513960

*1 – ietver arī mācību priekšmetu – dejas vēsture un teorija

*2 – ietver arī mācību priekšmetu – pasākumu organizēšana un plānošana

*3 – ietver arī mācību priekšmetus: skatuves kultūra, kultūras vēsture, skatuves kustība, radošums skatuves kustībā

*4 – ietver arī mācību priekšmetus: mūzikas teorija un mūzikas vēsture

*5 – ietver arī mācību priekšmetu – veselības izglītība

Mūs atbalsta