Uzņemšana un nepieciešamie dokumenti

Pieteikšanās deju skolas jaunajai 2020./2021. m.g. sezonai Rīgā notiek visu vasaru sākot ar 8.jūniju!
Uzņemšana notiks atvērto durvju dienās 27. un 28. augustā.
Ar priekšzināšanām profesionālā kursā varam uzņemt tikai pēc 12.klases

Uzņemšanas noteikumi profesionālajās izglītības programmās

IESTĀJOTIES NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

  1. Aizpildīts iesniegumu par iestāšanos
  2. Aizpildīts līgums
  3. Vidējās izglītības apliecības kopija
  4. Veselības izziņa
  5. dejas izglītības apliecinošs dokuments – profesionālās ievirzes 20V vai 30V apliecības kopijas ar sekmju izrakstiem vai interešu izglītības apliecības par apgūtajiem deju stiliem un apgūto dejas apjomu un slodzi.

Iesniegums par profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmenu profesionālajā deju skolā (print versija)

Iesniegums par izstāšanos no profesionālās deju skolas.

Līgums par profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmenu Word versija.

Līgumu ar izglītojamiem profesionālās kvalifikācijas iegūšanai programmās “Hip-hop deju repetitors” vai “Hip-hop dejotājs slēdz pati pilngadīgā persona.
.
Saistošie dokumenti, kas minēti līgumā:

Latvijas Republikas Izglītības likums

Veizāna Profesionālās deju skolas Nolikums.

Noteikumi par “Maksāšanas kārtību par nodarbībām”.

Veizāna Profesionālās deju skolas “Iekšējās kārtības noteikumi

“Privātuma politika un datu apstrādes atruna” 
Veizāna profesionālajā deju skolā.
Šajā dokumentā atrunāta datu glabāšana, foto un video ievietošana sociālajos tīklos FaceBook, Instagram, Youtube un citos.

Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība izglītības iestādē.


Visi kas vēl vēlas iestāties deju skolā un vēlas ierasties uz atvērto durvju dienām, tiem jāaizpilda pieteikuma anketu zemāk spiežot pogu “pieteikties”

Pieteikties!Papildus info par nodarbībām Rīgā, zvanot pa tālruni: 26367748 (darba dienās no 14,30-19,30) vai var rakstīt uz info@dejuskola.lv

Mūs atbalsta